Kontakt

Bratislava

Galvániho 7, Bratislava, 821 04

Korešpondenčná adresa:
P.O. Box 102, Bratislava 16, 810 06

info@kpp.sk

 

Fakturačné údaje spoločnosti:

KPP SK, s.r.o.
Galvániho 7, Bratislava, 821 04

 

Fakturačné údaje spoločnosti:


P.O. Box 102, Bratislava 16, 810 06
IČO: 35856211
IČ DPH: SK2020240068
Bank. spoj.: Tatra banka
Č. účtu: 2625010144/1100
Konateľ spoločnosti: Ing. Petr Kratochvíl

 

Napíšte nám