Konstancie I, II
Zdravotní středisko
Brno, CZ
Dodaná podlaha:
- Neuvedeno -
rozsah zákazky:
- Neuvedeno -
Termín realizácie:
2010