Brno, CZ
Dodaná podlaha:
DESIGNline, Fatra, Noraplan
rozsah zákazky:
2000 m²
Termín realizácie:
2010