Karolina Plazza 2

Ikona - Karolina Plazza 2 Praha
Dodaná podlaha:
Classen
rozsah zákazky:
2 800 m2
Termín realizácie:
2021

Prečo Classen?

Laminátové podlahy značky Classen privážame z Nemecka. Atraktívne vzory, reálne imitujúce rôzne typy drevín, ponúka výrobca u kolekcie Impression na modernom úzkom formáte lamiel. Podlahy sú prispôsobené na vysokú komerčnú záťaž (33 / AC5). K vynikajúcej odolnosti prispela impregnácia hrán voskom Isowaxx, ktorý krytinu chráni pred prenikaním vlhkosti. Ku každému vzoru sú k dispozícii originálne lišty značky Classen.