Kampus Masarykovy univerzity

Brno, CZ
rozsah zákazky:
3 000 m²
Termín realizácie:
2005