J&T BANKA Café
Bratislava, SK
Dodaná podlaha:
Solidfloor
rozsah zákazky:
150 m²
Termín realizácie:
2010