Besední dům
Brno, CZ
Dodaná podlaha:
- Neuvedeno -
rozsah zákazky:
2 000 m²
Termín realizácie:
1995