Drevené dekory vinylov a SPC podláh z novej kolekcie KPP HOME XL

Aj znalec by musel na kolená, aby si na podlahu siahol a zistil, o aký materiál ide. Natoľko vierohodné dekory dreva ponúka nová kolekcia vinylových a minerálnych SPC krytín KPP HOME XL s povrchovou úpravou Synchrostructure. Päť dekórov dreva vo formátoch poldruha metra a ďalších päť v rozmerovo menšej kolekcii KPP HOME predstavuje pod vlastnou značkou spoločnosť Kratochvíl parket profi.  

„V kolekcii KPP HOME XL sú dekory s reálnou štruktúrou dreva, ktoré keď sa položia na plochu, tak ani odborník nespozná, o aký typ krytiny ide, a bude musieť pokľaknúť a siahnuť si. Naozaj je povrch veľmi podobný drevu,“ chváli dokonalý dekor so špeciálnou úpravou Synchrostructure, teda reálnou štruktúrou prírodného materiálu, Miloslav Sivák, vedúci regionálneho predaja spoločnosti KPP.

Tvorcovia názvov jednotlivých dekorov tentoraz zalovili medzi zemepisnými názvami, takže si doma budete môcť navodiť arktickú zimu s dekorom Arctic Oak Light Grey, ladeným pochopiteľne do šedobieleho odtieňa, alebo teplejšiu až púštnu klímu s dekorom Sahara Oak Brown či Gobi Desert. Veľké teplotné rozpätie medzi názvami dekorov rozhodne nekopíruje charakter dubových podláh, ktoré sú všetky čo do kresby dreva decentným „stredom“.

 

SPC podlahy majú viac benefitov ako vinyly

Spoločnosť Kratochvíl parket profi, ktorá pod svojou značkou KPP vyrába krytiny v Nemecku, tradične ponúkne jeden dekor vždy v troch prevedeniach – klasický lepený vinyl v dielcoch (hr. 2 mm), zámkový vinyl na HDF doske (hr. 9 mm, s protihlukovou podložkou ) a zámkovú  SPC krytinu (hr. 4,5 mm, rovnako s protihlukovou podložkou). Dôvod, prečo je súčasným trendom vyrábať jeden dekor v rôznych materiáloch a prečo sa jedná práve o kombináciu vinylu a SPC krytín, vysvetľuje Miloslav Sivák z KPP:„Dekor týchto krytín od sebe na prvý pohľad nerozoznáte, takže pokiaľ si zákazník vyberie SPC podlahu položením plávajúcim spôsobom, ale zároveň chce v rovnakom dekore obložiť aj schody, na ktorých sa krytina musí vždy celoplošne prilepiť, tak nakombinuje SPC podlahu s lepeným vinylom v rovnakom dekore a rozdiel nespozná.“

Práve SPC krytiny položené plávajúcim spôsobom nahradia zámkové prevedenie vinylov, pretože nové minerálne krytiny ponúkajú mnoho výhod oproti vinylom. Hlavným benefitom SPC podláh oproti vinylom je tvarová stabilita. „Tým, že základným prvkom pre výrobu SPC podláh sú minerály, teda drvené kamenivo, tak je SPC podlaha podstatne tvarovo stabilnejšia, nemá takú tepelnú rozťažnosť ako práve vinylové dielce. A  druhý významný benefit spočíva v tom, že minerálna podlaha je menej náchylná na kvalitu podkladu. Pre vinyly musíte mať absolútne rovnú plochu, de facto ho položiť na zrkadlo, pretože aj drobná nerovnosť v podkladu, prasklinka v poteri, mierne zvlnenie, ktoré pritom môže splňovať normu na rovinnosť podkladu, na vinylu uvidíte, prekreslí sa do krytiny. Oproti tomu SPC krytiny tým, že jadro podlahy je pevné, tvrdé, tak v tých sa taká nerovnosť neprekreslí,“ dodává Miloslav Sivák z  KPP.

I znalec by musel na kolena, aby si na podlahu sáhl a zjistil, o jaký materiál jde. Natolik věrohodné dekory dřeva nabízí nová kolekce vinylových a minerálních SPC krytin KPP HOME XL s povrchovou úpravou Synchrostructure. Představujeme vám pět dekorů dřeva ve formátech půl druhého metru a dalších pět v rozměrově menší kolekci KPP HOME.

„V kolekci KPP HOME XL jsou dekory s reálnou strukturou dřeva, které když se položí v ploše, tak ani odborník nepozná, o jaký typ krytiny se jedná, a bude muset pokleknout a sáhnout si. Opravdu je povrch velmi podobný dřevu,“ chválí dokonalý dekor se speciální úpravou Synchrostructure, tedy reálnou strukturou přírodního materiálu, Milan Mrkáček, vedoucí regionálního prodeje společnosti KPP.

Tvůrci názvů jednotlivých dekorů tentokrát zalovili mezi zeměpisnými názvy, takže si doma budete moci navodit arktickou zimu s dekorem Arctic Oak Light Grey, laděným pochopitelně do šedavobílého odstínu, nebo teplejší až pouštní klima s dekorem Sahara Oak Brown či Gobi Desert Oak Grey. Velké teplotní rozpětí mezi názvy dekorů rozhodně nekopíruje charakter dubových podlah, které jsou všechny co do kresby dřeva decentním „středem“.

 

SPC podlahy mají více benefitů než vinyly

Společnost Kratochvíl parket profi, která pod svou značkou KPP vyrábí krytiny v Německu, tradičně nabídne jeden dekor vždy ve třech provedeních – klasický lepený vinyl v dílcích (tl. 2 mm), zámkový vinyl na HDF desce (tl. 9 mm, s protihlukovou podložkou) a zámkově pokládanou SPC krytinu (tl. 4,5 mm, rovněž s protihlukovou podložkou). Důvod, proč je současným trendem vyrábět jeden dekor v různých materiálech a proč se jedná zrovna o kombinaci vinylu a SPC krytin, vysvětluje Milan Mrkáček z KPP: „Dekor těchto krytin od sebe na první pohled nerozeznáte, takže pokud si zákazník vybere SPC podlahu pokládanou plovoucím způsobem, ale zároveň chce ve stejném dekoru obložit schody, na kterých se krytina musí vždy celoplošně přilepit, tak nakombinuje SPC podlahu s lepeným vinylem ve stejném dekoru a rozdíl nepozná.“

Právě SPC krytiny pokládané plovoucím způsobem nahrazují zámkové provedení vinylů, protože nové minerální krytiny nabízejí spoustu výhod oproti vinylům. Hlavním benefitem SPC podlah oproti vinylům je tvarová stabilita. „Tím že, že základním prvkem pro výrobu SPC podlah jsou minerály, tedy drcené kamenivo, tak je SPC podlaha podstatně tvarově stabilnější, nemá takovou tepelnou roztažnost jako právě vinylové dílce. A  druhý významný benefit spočívá v tom, že minerální podlaha je méně náchylná na kvalitu podkladu. Pro vinyly musíte mít absolutně rovnou plochu, de facto ho pokládat na zrcadlo, protože i drobná nerovnost v podkladu, prasklinka v potěru, mírné zvlnění, které přitom může splňovat normu na rovinnost podkladu, na vinylu uvidíte, prokreslí se do krytiny. Oproti tomu SPC krytiny tím, že jádro podlahy je pevné, tvrdé, tak v těch se taková nerovnost neprokreslí,“ dodává Milan Mrkáček z  KPP.